Projekt
“Bezpieczna Przystań” nr umowy: POKL.07.01.01-30-057/08-00

PROJEKT „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

Zaprzestanie realizacji projektu "Bezpieczna przystań"

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy   informuje, że z powodu nieprzewidzianych problemów kadrowych nie będzie  realizował projektu „Bezpieczna przystań” w roku 2013r. Jednocześnie do końca czerwca będziemy zamieszczać na naszej  stronie internetowej informacje o innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w których wziąć mogą udział mieszkańcy miasta i gminy Gołańcz.

Informację wytworzył 22.05.2013 r. Grzegorz Tomaszewski 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

    Opinie o projektach  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej są różne. O ile nikt nie kwestionuje zasadności budowy dróg przy udziale środków unijnych, o tyle w przypadku projektów miękkich gdzie często jedynym  rezultatem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, zdania są podzielone. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy po czterech edycjach projektu „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego może mówić o umiarkowanym sukcesie. Od początku jako jedyna gmina w powiecie wągrowieckim postawiliśmy na ludzi młodych, którym trzeba w odpowiednim momencie podać przysłowiowa wędkę. Bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu z którym konsultujemy rodzaje szkoleń.  I tak np. w tegorocznej edycji projektu uczestniczy 15 osób. Choć projekt się jeszcze nie zakończył , kilku z nich już  złożyło c.v. i mają duże szanse na otrzymanie pracy. Poniżej przedstawiamy dwa pozytywne przykłady z edycji projektów 2009 i 2010 r.                                                                                                                       

mgops      

Milena Januchowska - mieszkanka Gołańczy   „Byłam uczestniczką projektu „Bezpieczna przystań" w 2010 roku. Jednym ze szkoleń jakie zaoferował MGOPS w Gołańczy było obsługa kasy fiskalnej i komputera. W następnym 2011 roku zostałam w porozumieniu z PUP w Wągrowcu przyjęta na staż do marketu Dino. Po jego zakończeniu we wrześniu 2011 zaproponowano mi umowę na czas określony - 6 miesięcy. Szkolenie w ramach projektu bardzo mi się przydało, pierwszy raz miałam kontakt z kasą fiskalną. W tej chwili pracuję na innej, ale szybko się przestawiłam i nauczyłam obsługi na nowej kasie. Praca ta bardzo mi się podoba bo mam kontakt z ludźmi."   Natalia Pawelska -  mieszkanka Panigrodza   „ Ja uczestniczyłam w edycji projektu w 2009 roku. Szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej i aktywnych technik poszukiwania pracy przeszłam w Chodzieży. Później składałam c.v. do wielu firm w Gołańczy i okolicy. Podobnie jak koleżanka również odbyłam staż w Dino a teraz pracuję tam  na czas określony."   Obie mówią zgodnie - Chcemy zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w tym projekcie ponieważ można się nauczyć nowych rzeczy, podnieść swoje  kwalifikacje i w końcu zdobyć  pracę.    

Milena Januchowska / z lewej / oraz Natalia Pawelska / z prawej / uczestniczki projektu systemowego „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracują obecnie w markecie Dino mieszczącym się 100 m od Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy.     

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy rozpoczął realizację czwartej edycji projektu systemowego „Bezpieczna przystań" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielostronnym wsparciem jest objętych 15 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Gołańcz, w tym dziewięć kobiet i sześciu mężczyzn. Projekt przewiduje przeprowadzenie sześciu rodzajów szkoleń specjalistycznych - „Kucharz małej gastronomii", Spawacz, „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego", „Krawiectwo lekkie", „Kierowca wózka jezdniowego z obsługą magazynu", „Prawo jazdy kat. B". Uczestnicy szkoleń nabędą także podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy na warsztatach prawniczych a na warsztatach psychologicznych poznają bliżej samych siebie. Większość z tych szkoleń zostanie zrealizowana w okresie lipiec - październik 2011 r.

Lipiec 2011

Telefony bezpośrednie do kierownika projektu oraz koordynatora:
1. Grzegorz Tomaszewski- tel. 512 212 742
2. Karolina Poznańska- tel. 512 220 097

Archiwum aktualności

2013-05-22

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy   informuje, że z powodu nieprzewidzianych problemów kadrowych nie będzie  realizował projektu „Bezpieczna przystań” w roku 2013r. Jed...

więcej


Archiwum aktualności